APU Jalkapallon tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet:

- Luoda ja ylläpitää Aurassa olosuhteet ja toiminnan laatu sellaisena, että harrastaminen olisi mahdollista kaikille halukkaille mahdollisimman monessa ikäluokassa.

- Toimia laadukkaana kasvattajaseurana ja luoda pohja harrastajille, joiden on halutessaan helppo ponnistaa eteenpäin omien tavoitteidensa mukaan.

Kasvatukselliset tavoitteet:

- Sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen.

- Tarjota jokaiselle onnistumisen elämyksiä ja mukavia kokemuksia jalkapallon parissa.

- Urheilullisen elämäntavan omaksuminen.

- Positiivisen ilmapiirin luominen.

- Terveen itsetunnon kehittäminen.


Urheilulliset Tavoitteet:

Lapset

- Lapsi oppii leikkien liikunnan perustaidot.

- Lapsi saa liikkua iloisessa onnistumisen ilmapiirissä.

- Lapsi oppii toimimaan ryhmässä.

- Lapsi oppii harjoittelemaan ja rakkaus liikkumiseen vahvistuu.

- Kilpailutoimintaan osallistuminen.

Nuoret

- Motoristen, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittyminen.

- Fyysisten ominaisuuksien kehittyminen.

- Nuoren lajiteknisten taitojen kehittyminen.

- Rakkaus lajiin syttyy tai entisestään vahvistuu.

- Pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen harjoitteluun kasvaminen.

- Urheilija saavuttaa omat tavoitteensa.