Joukkue

Haapanen Antti
Haapanen Jaakko
Halminen Jasper
Korkiakoski Daniel
Laine Anton
Luoto Juho
Mattila Jiri
Mikkola Elmo
Puuska Elias
Tuominen Mico
Vuorinen Jerry

Toimihenkilöt