Joukkue

Alppi Joona
Bromboszcz Patryk
Harju Aapeli
Hiekkamäki Ville
Hurme Markus
Hörkkö Jami
Järvinen Juho
Korhonen Jani
Korkiakoski Sami
Kuiko Lauri
Maanpää Niklas
Mäkilä Mikael
Rinne Santeri
Rintala Juuso
Rueangram Gret
Sahla Lauri
Simola Mikko
Vilppu Santtu
Wahlroos Antti
Kajala Erno
Ponomarenko Yevgenii

Toimihenkilöt